Podmínky provozovatele webového portálu kamagra-PLUS.NET

Podmínky provozovatele webu:

 1. Úvod Tato webová stránka poskytuje informace o generických léčivech, jejich prodeji a vedlejších účincích. Tato stránka je provozována společností uppspretta upplýsinga ehf, se sídlem na adrese Hvanneyrarbraut 85, 580 Siglufjörður, Island, IČO 130286-3412. Používáním této webové stránky souhlasíte s následujícími podmínkami.

 2. Obsah a informace Veškerý obsah na této webové stránce slouží pouze ke všeobecné informaci a neměl by být brán jako náhrada za lékařskou radu od lékaře nebo jiného odborníka na zdravotnické služby. Obsah této webové stránky není určen k diagnostikování, léčení, prevenci nebo léčbě žádných nemocí nebo stavů. Pokud máte zdravotní problémy, poraďte se se svým lékařem.

 3. Odkazy na třetí strany Tato webová stránka může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, které nejsou pod kontrolou společnosti uppspretta upplýsinga ehf. Tyto odkazy jsou poskytovány pouze pro vaši pohodlnost a nemůžeme být zodpovědní za obsah těchto webových stránek. Používání těchto odkazů je na vlastní nebezpečí.

 4. Autorská práva Veškerý obsah na této webové stránce je chráněn autorským právem a není povoleno kopírování, distribuce, publikování nebo jakékoliv jiné využití obsahu bez předchozího písemného souhlasu společnosti uppspretta upplýsinga ehf.

 5. Ochrana osobních údajů Společnost uppspretta upplýsinga ehf, jako správce osobních údajů, si váží Vaší důvěry a bere na vědomí důležitost ochrany Vašich osobních údajů. Tyto podmínky ochrany osobních údajů popisují, jak zpracováváme Vaše osobní údaje při používání našeho webu.

  Jaké osobní údaje zpracováváme?

  Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete, např. při registraci na našem webu, vyplňování kontaktního formuláře. Mezi tyto údaje mohou patřit Vaše jméno, příjmení, e-mailová adresa. Dále zpracováváme informace o Vašem používání našeho webu, např. o stránkách, které jste navštívili, nebo o tom, jak často náš web používáte.

  Proč zpracováváme Vaše osobní údaje?

  Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem umožnění používání našeho webu a poskytnutí našich služeb, jako je např. zpracování Vaší objednávky. Dále zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely marketingu, pokud nám na to dáte souhlas.

  Kdo má přístup k Vašim osobním údajům?

  Vaše osobní údaje jsou přístupné pouze zaměstnancům společnosti uppspretta upplýsinga ehf a třetím stranám, které jsou zapojeny DO poskytování našich služeb (např. mailové společnosti, které poskytují hromadné odesílání). Tyto třetí strany jsou povinny chránit Vaše osobní údaje a používat je pouze pro účely, pro které jsou určeny.

  Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

  Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu zpracování, pokud není stanoveno jinak. Vaše osobní údaje používáme také pro účely archivace a zákonných požadavků na uchovávání záznamů.

  Jaký máte vztah k Vašim osobním údajům?

  Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, opravu a doplnění Vašich osobních údajů, omezení zpracování a mazání Vašich osobních údajů v rozsahu stanoveném zákonem. Také máte právo podat stížnost na zpracování Vašich osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete se kdykoli obrátit na naše kontaktní údaje uvedené na webových stránkách.

  Věnujeme velkou pozornost zabezpečení Vašich osobních údajů a snažíme se minimalizovat riziko ztráty, zneužití, neoprávněného přístupu, odcizení, úpravy nebo zveřejnění Vašich osobních údajů. Používáme moderní technologie a standardy, které chrání Vaše osobní údaje, jako jsou například šifrování, firewally a bezpečnostní certifikáty.

  V případě, že bychom chtěli Vaše osobní údaje využít k jiným účelům, než k těm, pro které byly původně shromážděny, budeme Vás o tom předem informovat a získáme si Vaše souhlasné stanovisko.

  Tato pravidla jsou platná od 21.4.2020 a jsou závazná pro všechny návštěvníky našeho webu. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami, prosíme, abyste opustili naše webové stránky. Pokud budeme měnit tato pravidla ochrany osobních údajů, budeme Vás o tom informovat na našich webových stránkách.