Lovegra 100mg

Průměrná cena na trhu 322 

Lovegra 100mg potahované tablety obsahuje Sildenafil 100mg pro ženy.

Počet kusů v balení: 4

Platba na dobírku (PPL, Česká pošta)
Doba doručení 2-3 pracovní dny
Garance 100% originality

KDE KOUPIT?

Lovegra (známá jako Viagra pro ženy)

Co je to Lovegra a k čemu se používá:

Přípravek Lovegra je lékem ze skupiny nazývané inhibitory fosfodiesterázy typu 5. Po jejím užití dochází při odpovídajícím sexuálním vzrušení k uvolnění hladkých svalových vláken kontrolujících přítok krve do vagíny, čímž se zvýší přítok krve do tohoto orgánu. Přípravek  Vám pomůže navodit orgasmus pouze tehdy, pokud dojde k sexuálnímu dráždění. V případě, že netrpíte poruchami orgasmu, neměli byste tento lék užívat.

Neužívejte Lovegra:

Pokud užíváte léky obsahující nitráty nebo léky schopné uvolňovat oxid dusnatý, jako je např. Isoamyl-nitrit Tyto přípravky se nejčastěji používají při léčbě angíny pectoris (bolesti na hrudníku). Přípravek  může závažně zvýšit účinek těchto léků. Pokud takové léky užíváte, vždy to sdělte svému lékaři. Pokud si nejste jisti, vždy se zeptejte lékaře nebo lékárníka

Pokud jste alergický (přecitlivělý) na sildenafil nebo na jakoukoli pomocnou látku přípravku

Pokud máte závažnou srdeční poruchu nebo závažnou poruchu jater

Jestliže jste měli nedávno cévní mozkovou příhodu (mrtvici), srdeční infarkt, nebo pokud máte nízký krevní tlak

Pokud máte vzácnou vrozenou poruchu sítnice (jako je retinitis pigmentosa)

Pokud jste přišli o zrak v důsledku nearteritické přední ischemické neuropatie optického nervu (NAION).

Přípravek Lovegra není určen pro osoby mladší 18 let

Doporučení pro pacienty s onemocněním jater nebo ledvin:

Pokud máte poruchu jater nebo ledvin, měli byste tuto skutečnost probrat s lékařem. Ten posoudí, zda je nutné dávku léku Lovegra upravit.

Vzájemné působení s dalšími léky:

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval v nedávné době, a to io lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Přípravek Lovegra může ovlivňovat účinek některých jiných léků, především těch, které jsou určeny k léčbě bolesti na hrudi. V případě náhlých zdravotních problémů byste měli ošetřujícímu lékaři oznámit, že jste užila přípravek Lovegra. Neužívejte přípravek společně s jinými léky, pokud Vám k tomu nedá Váš ošetřující lékař souhlas.

Přípravek  může způsobit výrazné zvýšení účinku léků obsahujících nitráty a léků schopných uvolňovat oxid dusnatý jako je např. Isoamyl-nitrit, které jsou často používány při léčbě anginy pectoris (nebo bolesti na hrudi). Pokud užíváte takové léky, nesmíte užívat Lovegra.

Pokud užíváte léky, které patří do skupiny inhibitorů proteáz, např. k léčbě AIDS, doporučí Vám obvykle Váš lékař přípravek Lovegra o nejmenší možné síle 25mg. Někteří pacienti zaznamenali tyto příznaky při užívání Lovegra s alfa-blokátory.

Příznaky:

Posturální hypotenze se může nejpravděpodobněji objevit v průběhu 4 hodin po podání sildenafilu. Měli byste pravidelně užívat svou denní dávku alfa-blokátoru, než začnete užívat Lovegra, aby se snížila pravděpodobnost nástupu těchto příznaků.

Přípravek  Vám pomůže dosáhnout orgasmu jen pokud dojde k sexuálnímu dráždění. Doba, po které začne přípravek účinkovat, je u každého člověka odlišná, ale obvykle se pohybuje mezi půl hodinou až hodinou. Pokud přípravek  užijete spolu s těžkým jídlem, může se nástup účinku oddálit. Pití alkoholu může dočasně zhoršit schopnost dosáhnout orgasmu. Abyste dosáhli co nejvyššího účinku tohoto přípravku, doporučujeme před užitím přípravku  nepožívat větší množství alkoholu. Pokud po užití přípravku  nedosáhnete orgasmu nebo je orgasmus nedostatečný pro celý pohlavní styk, poraďte se o dalším postupu se svým lékařem.

Nužívejte více než jednu tabletu přípravku Lovegra denně.

Dávka vyšší než 100 mg nezvyšuje účinnost, navíc může dojít ke zvýšenému výskytu nežádoucích účinků nebo k jejich prohloubení. Neužívejte více tablet, než vám bylo lékařem doporučeno.